• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • warning: Creating default object from empty value in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/date/date/date.module on line 661.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/arborise/public_html/breite.ro/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

Regulament de protejare a Rezervației "Stejarii multiseculari de la Breite"

Acest regulament a fost avizat favorabil de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane si aprobat de Consiliul Local Sighisoara prin Hotararea de Consiliu nr. 94 din 26 iulie 2007.

CAPITOLUL I

ART 1. Rezervaţia „Stejarii multiseculari de la Breite” înfiinţată prin Legea 5/2000 este considerată arie naturală protejată de interes naţional, fiind încadrată, conform Legii 462/2001, la categoria rezervaţii naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN.

ART 2. Administrarea Rezervaţiei „Stejarii multiseculari de la Breite” este asigurată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi Consiliul Local al municipiului Sighişoara prin Convenţia de custodie nr. 1577/29.03.2006 încheiată cu Agenţia de Protecţia Mediului Mureş.

ART 3. Scopul principal al Rezervaţiei „Stejarii multiseculari de la Breite” este cel de protecţie şi conservare a habitatului natural şi a speciilor autohtone importante sub aspect floristic şi faunistic, precum şi de menţinere a peisajului. De asemenea se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile de cercetare ştiinţifică, educaţionale şi recreative desfăşurate cu reglementarea acestora de către Custodele Rezervaţiei.

ART 4. Principalele zone funcţionale ale Rezervaţiei (zonarea internă), delimitate prin Planul de Management, sunt:
(a) Zone cu protecţie strictă, destinate cercetării ştiinţifice şi conservării biodiversităţii. În aceste zone accesul publicului va fi strict monitorizat şi limitat de către Custode.
(b) Zone cu protecţie specială, în care sunt permise turismul controlat, activităţi de natură educativă şi utilizarea terenurilor în condiţiile stabilite de prezentul Regulament şi de Planul de Management al Rezervaţiei.

ART 5. Responsabilitatea administrării „Stejarii multiseculari de la Breite” (în continuare Rezervaţie) revine Custodelui ( parteneriat între Fundatia Mihai Eminescu Trust şi Consiliul Local) Sighişoara pe baza Contractului de Custodie încheiat cu Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş (nr. 1578/29.03.2005) conform Ordinului MAPAM nr 850/27.10.2003 cu modificările şi completările ulterioare. În acest scop Custodele elaborează Planul de Management, prin care se realizează zonarea ariei protejate, precum şi gospodărirea unitară şi integrată a ariei naturale protejate, urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul ariei protejate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale Rezervaţiei, în conformitate cu statutul de rezervaţie naturală şi obiectivul protecţiei florei şi faunei sălbatice, stabilite prin OUG 57/2007.

ART 6. Activităţile Custodelui legate de conservarea biodiversităţii sunt realizate în colaborare cu Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, şi cu consultanţii ştiinţifici implicaţi în proiect.

ART 7. Participarea factorilor interesaţi la managementul Rezervaţiei se asigură prin diverse măsuri, cum ar fi: implicarea directă în activităţi, organizarea de către Custode a unor dezbateri publice cu membrii comunităţilor locale, întâlniri ale consiliului consultativ înfiinţat în acest scop, întâlniri cu persoanele juridice, sau a unor „zile deschise” pentru publicul interesat.

CAPITOLUL II

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN REZERVAŢIA „Stejarii multiseculari de la Breite”

Accesul şi circulaţia în rezervaţie

ART 8. Accesul/vizitarea Rezervaţiei se face liber în zonele cu protecţie specială, destinate activităţilor cultural-educative, turistice şi de agrement şi va fi reglementat prin norme specifice.

ART 9. Accesul în zonele cu protecţie strictă a Rezervaţiei este permis doar în baza autorizaţiei eliberate de Custode.

ART 10. Mărimea grupului care intră în zonele de protecţie strictă nu poate fi mai mare de 9 persoane plus ghidul decât în cazuri excepţionale.

ART 11. Cei care vizitează zonele cu protecţie strictă sunt experţi în diferite domenii ale ştiinţelor naturale (biologi, ecologi, geografi etc.) sau cultural-istorice şi vor căpăta autorizaţie exclusiv pentru studii. Cei care au efectuat studii/observaţii în zonele de protecţie strictă vor depune la Custodele Rezervaţiei un raport cu observaţiile realizate pe perioada deplasării, având ca anexă fişa completată cu observaţiile accidentale, conform modelului primit cu ocazia aprobării accesului. Deşi Custodele nu interzice folosirea datelor provenite din observaţiile efectuate în zonele de protecţie strictă în scopuri personale (publicaţii de orice fel sau prezentări de orice fel), se aşteaptă ca autorii să mulţumească Custodelui Rezervaţiei în orice fel de publicaţie (ştiinţifică sau de popularizare) care apare în urma acestor observaţii sau care conţine date ce provin din zona menţionată.

ART 12. Excepţiile de la restricţia de acces în zonele de protecţie strictă vor fi: personalul Custodelui, personalul silvic şi al celorlalte organe ale statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de îmbunătăţiri funciare), personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.

ART 13. Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Rezervaţiei, cu excepţia drumurilor publice şi de exploatare, care apar în planurile cadastrale în vigoare. Accesul public cu mijloace motorizate sau cu biciclete se reglementează de către Custode în colaborare cu deţinătorii/administratorii drumurilor aflate pe teritoriul Rezervaţiei. Astfel, se interzice circulaţia cu mijloace motorizate în afara drumului de acces.

ART 14. Este interzis cu desăvârşire accesul cu mijloace motorizate în zona de protecţie strictă.

ART 15. Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul Custodelui, personalul silvic şi al celorlalte organe ale statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu), patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, sau care nu au altă posibilitate de tranzitare, cum ar fi cele implicate în activităţi economice din zona adiacentă, acestea doar pe bază de delegaţie.

ART 16. Pe teritoriul Rezervaţiei este interzisă practicarea sporturilor cu mijloace motorizate, care utilizează carburanţi fosili, şi a folosirii armelor de orice fel, cu excepţia personalului cu funcţii de pază şi protecţie aflat în misiune.

Activităţi de silvicultură şi vânătoare

ART 17. În perimetrul Rezervaţiei nu se vor executa nici un fel de lucrări de transformare spre grădinărit sau tratamentul tăierilor grădinărite, cu excepţia celor prevăzute în planul de management.

ART 18. Alte lucrări decât cele prevăzute în Planul de Management se execută doar cu aprobarea Custodelui Rezervaţiei.

ART 19. Se interzice plantarea de specii exotice de arbori şi de organisme modificate genetic, atât în interiorul rezervaţiei cât şi pe terenurile din fondul forestier adiacent rezervaţiei.

ART 20. Se interzice cu desăvârşire vânătoarea, inclusiv vânătoarea de selecţie în toată rezervaţia.

ART 21. Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de vânătoare din cuprinsul Rezervaţiei. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui.

ART 22. Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a faunei de interes cinegetic, de pe toată suprafaţa Rezervaţiei se organizează numai cu informarea şi consultarea Custodelui.

ART 23. Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 3. si 4. din Legea 462/2001, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

ART 24. Faptele ilegale din domeniile vânătorii si pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul Custodelui şi al celorlalte organe ale statului cu atribuţii în zona Rezervaţiei, aceştia fiind împuterniciţi în acest sens.

Gospodărirea, exploatarea pajiştilor şi păşunatul

ART 25. Se interzice schimbarea folosinţei pajiştilor (păşunilor şi fâneţelor) în terenuri arabile.

ART 26. Împădurirea pajiştilor se va face numai cu specii autohtone de arbori şi corespunzătoare cadrului biogeografic, cu acordul Custodelui.

ART 27. Utilizarea păşunilor de pe teritoriul Rezervaţiei este permisă doar cu acordul Custodelui Rezervaţiei.

ART 28. Închirierea păşunilor aflate în zona cu protecţie specială către deţinători de animale din zone apropiate Rezervaţiei, se face pe bază de contract încheiat cu Custodele.

ART 29. Pe teritoriul Rezervaţiei activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se condiţiile stabilite în urma studiilor de specialitate în domeniu iniţiate de către Custode, inclusiv încărcătura de animale (capacitatea de suport).

ART 30. Numărul şi compoziţia de specii a efectivelor de animale domestice vor fi reglementate în contractele de păşunat, pentru fiecare caz în parte.
a) este interzis păşunatul cu mai multe animale decât cele contractate;
b) este interzis păşunatul cu alte specii de animale decât cele contractate.

ART 31. Se interzice aplicarea de substanţe chimice (fertilizanţi, insecticide, pesticide etc.) pe pajiştile din cuprinsul Rezervaţiei.

ART 32. Păşunatul este riguros reglementat în zona cu protecţie strictă şi se permite doar pe suprafeţele păşunilor delimitate prin studiile ştiinţifice.

ART 33. Amplasarea stânelor, a adăposturilor pastorale şi a locurilor de târlire în perimetrul rezervaţiei este intezisă.

ART 34. Numărul admis de câini este de maxim un câine pentru fiecare turmă sau cireadă. Câinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţă de vaccinare.

ART 35. Administraţia iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe care le aduce la cunoştinţa proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului.

ART 36. Administraţia monitorizează activitatea de păşunat în Rezervaţie pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Rezervaţie şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate.

ART 37. Utilizatorii păşunilor au obligaţia să cosească conform cerinţelor Custodelui zonele desemnate prin contract.

ART 38. Pentru protecţia speciilor de păsări care cuibăresc pe solul fâneţelor, utilizatorii acestora sunt obligaţi să respecte prevederile Planului de Management al Rezervaţiei.

ART 39. Se interzice incendierea tarlalelor, a copacilor, iniţierea focurilor deschise fiind permisă doar în locurile special amenajate de către Custode.

Cercetare ştiinţifică

ART 40. Cercetarea ştiinţifică în Rezervaţia Breite va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul Rezervaţiei.

ART 41. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în Rezervaţie, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Administraţia, consultând consilierii ştiinţifici, propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Rezervaţiei.

ART 42. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervaţiei se desfăşoară cu avizul Custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

ART 43. În cazul temelor de cercetare care necesită date/informaţii privind Rezervaţia, furnizate de Custode, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care sa asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a Rezervaţiei. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.

Turism, reguli de vizitare

ART 44. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea Custodelui şi, în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale.

ART 45. În Rezervaţia Breite sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament. Nu sunt permise activităţi de turism în zonele cu protecţie strictă decât cu avizul expres al Custodelui.

ART 46. Camparea în perimetrul Rezervaţiei este interzisă. Cu acordul şi sub controlul Custodelui, camparea poate fi admisă doar dacă are ca scop studii ştiinţifice sau educaţionale, şi numai în zonele desemnate de către aceasta.

ART 47. Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (ferigi, muşchi, etc.) sub corturi este interzisă.

ART 48. Aprinderea focului este permisă doar în vetrele special amenajate în acest scop în perimetrele permise, cu lemn de foc adus de către vizitatori sau asigurat de administratori. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

ART 49. Sunt strict interzise adunatul lemnelor şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.

ART 50. Este interzisă aprinderea focului în zonele cu vegetaţie forestieră, cu excepţia locurilor special amenajate de către administratorii terenului. În locurile de campare admise de către Custode se permite doar utilizarea lemnului sau a cărbunelui aduse de către turişti, sau a primusului.

ART 51. Este interzisă organizarea de competiţii şi manifestări de grup de orice fel, cursuri care presupun accesul pe teren în zona ariei naturale protejate şi tabere fără acordul Custodelui Rezervaţiei.

ART 52. Folosirea în scop comercial a imaginilor fotografiate sau filmate în Rezervaţie indiferent de suport, nu este permisă decât cu acordul prealabil al Custodelui şi sub condiţiile impuse de către aceasta.

ART 53. Folosirea numelui şi siglei Rezervaţiei în scop comercial este permisă numai cu acordul expres al Custodeluii.

Protecţia mediului

ART 54. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Rezervaţiei.

ART 55. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe parcursul vizitării Rezervaţiei. Deşeurile vor fi evacuate doar în locuri special amenajate pentru colectare.

ART 56. Autorităţile publice locale de pe raza Rezervaţiei au responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere din localităţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.

ART 57. Autorităţile publice locale de pe raza Rezervaţiei au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ.

ART 58. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a vegetaţiei naturale.

ART 59. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.

ART 60. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop, fără acordul Custodelui, a plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din Rezervaţie. Colectarea ciupercilor este admisă doar în zona cu protecţie specială.

ART 61. Colectarea de specii de floră, faună şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face doar cu scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al Custodelui.

ART 62. Perturbarea liniştii în Rezervaţie prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio etc.) este strict interzisă.

ART 63. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, a cabanei paznicilor, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

ART 64. Este interzis spălatul (vehicule, rufe, recipienţi etc.) şi utilizarea de detergenţi în perimetrul Rezervaţiei.

ART 65. Este interzisă deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri pe cuprinsul Rezervaţiei.

ART 66. Administraţia monitorizează turismul pe teritoriul Rezervaţiei, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Rezervaţie şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

ART 67. Se interzice exploatarea de agregate minerale (nisip, pietriş, lut etc.)

Construcţii

ART 68. Pe teritoriul Rezervaţiei este interzisă realizarea de orice fel de construcţii, cu excepţia celei destinate paznicilor şi care nu va depăşi dimensiunile de 5-5 m şi înălţimea de 2,5 m.

ART 69. Având în vedere suprafaţa mică a Rezervaţiei, precum şi amplasarea geografică apropiată de municipiul Sighişoara, construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii de infrastructură sunt interzise.

CAPITOLUL III

SANCŢIUNI

ART 70. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

ART 71. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţii dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.

ART 72. Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin OUG 57/2007, cu toate modificările ulterioare.

ART 73. Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Custodelui Rezervaţiei împuternicit de către APM Mureş prin Convenţia de custodie nr. 1577 din 29.03.2006, Art. 4.2, lit. f, precum şi de către personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de Academia Română, de personalul împuternicit de agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, inspectoratele silvice teritoriale, oficiile teritoriale cinegetice, de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie şi de personalul împuternicit al administraţiei publice judeţene şi locale.

ART 74. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Custodelui împuternicit să aplice regulamentul are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii pe raza ariei naturale protejate. Neprezentarea actului de identitate constituie contravenţie.

ART 75. Personalul Custodelui împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi pe panoul informativ de la intrarea în rezervaţie. Sigla rezervaţiei şi echipamentul specific al paznicilor Custodelui vor fi aduse la cunoştinţa publicului.

ART 76. Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin alte acte normative specifice.

ART 77. Achitarea amenzilor se va face conform specificaţiilor din procesul verbal. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din cuantumul amenzii. După 48 de ore, amenda se achită integral. Întârzierea plăţii amenzii se penalizează conform prevederilor legale în vigoare.

ART 78. Prevederile art. 77 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei nr.2 din 12 iulie 2001 aprobată şi modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

ART 79. Planurile şi programele care pot avea efecte asupra mediului, şi asupra speciilor şi habitatelor din Rezervaţie şi din vecinătatea acesteia, vor fi supuse autorizării de către Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, precum şi de către Custode şi autorităţile de protecţia mediului, pe baza unui studiu de impact asupra mediului, în conformitate cu HG 1076/2004.

ART 80. Orice activitate sau lucrare care generează un impact negativ asupra speciilor şi habitatelor din Rezervaţie şi din vecinătatea acesteia va fi supusă autorizării de către Custode, conform Legii 462/2001.

ART 81. Administraţia Rezervaţiei are obligaţia de a alimenta bazele de date ţinute de autorităţile de protecţia mediului în vederea îmbunătăţirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale.

ART 82. Administraţia Rezervaţiei are obligaţia să prezinte anual la autorităţile de protecţia mediului un raport corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de management, precum şi situaţia realizării obligaţiilor asumate în convenţia de custodie.

ART 83. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării prealabile a Custodei, care va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

ART 84. Rezervaţia şi zonele de protecţie vor fi evidenţiate în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

ART 85. Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în baza avizului Academiei Române, la propunerea Custodelui.

ART 86. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului.

Documente anexateMărime
Regulamentul de protejare a Rezervaţiei „Stejarii multiseculari de la Breite”247.4 KB

Custozi                                                                                                              Finanţatori

Parteneri media